Napköziről

Alsó tagozatban a tanítási órák befejeztével a gyerekek a napköziben   maradnak. Mit is jelent ez a kifejezés?

3a3A napközi a mi iskolánkban nem csupán azt a célt szolgálja, hogy a     gyerekekre vigyázzanak a nevelők addig, amíg a szülők dolgoznak.   Ennél több: a szülők bátran bízhatják gyermeküket a napközire, a játék mellett a napközi biztosítja azt, hogy a gyermek időben odaérjen az uszodába, a zeneiskolába vagy a rajzszakkörbe, az iskolai sportkörökre vagy gyógytestnevelésre. A napközi kiegészíti a délelőtti tanítási órákat az írásbeli és szóbeli lecke elkészítésével, ellenőrzésével. Színvonalas, gazdag szabadidős programokat szervez, osztályközösséget alakít, és erősíti az iskolához való kötődést. Egy-egy napközis csoportnak megvan a rendje, rendszere, amely igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz és egyéb elfoglaltságaihoz. Délutánonként a napközis csoportok gyakran és szívesen látogatják a város kulturális intézményeit, a napközis termekben az adott évszaknak, évfordulónak, jeles napnak megfelelő foglalkozásokon ajándékokat, más tárgyakat készítenek. Lelkesen készülnek a hagyományos napközis délutánokra, melyek nyitottak, és a szülők, hozzátartozók szívesen megnézik a műsorokban szereplő gyermekeiket.

Fontos feladata még a napközinek, hogy elsőtől negyedik osztályig megtanítsa a gyerekeket arra, hogy felső tagozatos korukban képesek legyenek önállóan elkészíteni házi feladatukat, szabadidejükkel pedig úgy gazdálkodjanak, hogy az fejlődésüket, értékrendjüket szolgálja.

A 4.b osztályos 8. csoport bemutatkozik

A 4.a osztályos 7. csoport bemutatkozik

A 3.b osztályos 6. csoport bemutatkozik

A 3.a osztályos 5. csoport bemutatkozik

A 2.b osztályos 4. csoport bemutatkozik

A 2.a osztályos 3. csoport bemutatkozik

Az 1.b osztályos 2. csoport bemutatkozik

Az 1.a osztályos 1. csoport bemutatkozik

Vélemény szülői szemmel a suliról, napköziról

3a2

 

Kiegészítő információk