Meghívó

Szeretettel várjuk iskolánk tanulóinak szüleit a Bűncselekmények és büntethetőségük, az internet veszélyei c. rendőrségi előadásra.

Időpontja: 2015. március 12. 17,00 óra 103. terem

Az iskola pedagógusainak nevében

Rigó Katalin

intézményvezető

Kiegészítő információk