Járványügyi dokumentumok

Tájékoztató: újabb járványügyi intézkedések

2020. október 1-jétől kötelező az intézménybe érkezők testhőmérsékletének mérése.

A döntés értelmében csak akkor lehet belépni az épületbe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklet nem haladja meg a 37,8 °C-ot. Ha egy tanuló testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók végzik.

Járványügyi intézkedési terv

Digitális tanítási eljárási rend

Kiegészítő információk