Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásról

20/2012. EMMI rendelet értelmében a 2020/21-es tanév hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztatót a magyarországi bevett egyházak az alábbi időpontokban tartják:

Bővebben: Itt

 

Kiegészítő információk