Sárga - zöld - kék-piros

2013-11-26 - Szín kavalkáddal telt a 21. Eötvös-hét a Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskolában november 18. és 22. között.

kockakSárgán ragyogott az aula a hétfői megnyitón, ahol minden évfolyam az iskola egyenpólóját viselte, kivéve az elsősök, akik csak délután, az ünnepélyes avatáson kapták meg. Rigó Katalin igazgatónő köszöntőjében a szertartások fontosságát hangsúlyozta, ami kiemel egy-egy pillanatot, színesíti a hétköznapokat. Az ünnepség keretében most először koszorúzták meg az iskola fennállásának 40. évfordulóján, tavaly felavatott Eötvös Loránd domborművet, amit Dohárszky Béla szobrászművész, az iskola egykori diákja készített.

Az esemény egyik kiemelkedő momentuma az iskolai közösség legrangosabb kitüntetése, a húsz éve alapított Eötvös-plakett átadása, amit idén Nédermann Tünde tanárnőnek, az alsó tagozat szakmai vezetőjének szavaztak meg a kollégák. A Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Szakács Antalné, nyugalmazott tanítónő vehette át az Érdi Tankerület képviselőjétől, Pató Anna tanügyi referenstől.

Az Eötvös-héten évről évre visszaköszönnek az ismert elemek – elsősök avatása, tanulmányi és sportversenyek, irodalmi és zenés programok, a piros-kék vetélkedő –, de mindig akad valami új szín is. Idén ökoiskola címre pályázik az intézmény, ezért több esemény is a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódik. A címet azok az intézmények nyerhetik el, ahol már bizonyítottan kialakították a környezettudatos magatartást. Elnyerésével még inkább a mindennapok részévé válik ez a szemlélet és hozzáállás.

Az idei Eötvös-hét keretében tehát még inkább összesűrítették ezeket a feladatokat: szelektív hulladékgyűjtés, kreatív foglalkozások természetes és újrahasznosított anyagokkal, a nagyoknak prezentációt kellett összeállítani környezetvédelmi témában, de még a vers- és prózamondó versenyeken is hangsúlyosabban szerepeltek az állatokról, természetről szóló szövegek. Ezúttal egy teljes napot szenteltek az egészség- és környezetvédelemnek. Ennek keretében a kémia iránt érdeklődő, tehetséges diákok érdekes és látványos kísérleteket mutattak be, amik fontos ismeretekkel gazdagították a kisebbek tudását a természet folyamatairól.

A szelektív hulladékgyűjtésből befolyó összeg az iskola Effektus-alapítványát gyarapítja. Ebből, valamint önkormányzati támogatásból tudták megszervezni a hét kulturális programjait.

A lokálpatriotizmus is fontos helyet kapott az idei rendezvényen. Az előadásokra helyi alkotócsoportokat kértek fel. A felső tagozatosok a Nyomorultak című musicalből láthattak részleteket olyan fiatalok előadásában, akik néhány éve az Eötvös Irodalmi Színpadon, Miklós Magdától és Szakács Antalnétól sajátították el a színjátszás alapjait. Az alsósoknak a Bodzaszínház hozta el a természet szépségeit éltető irodalmi-zenés műsorát.

Újdonság volt ez évben, hogy olyan egykori némettagozatos diákok látogattak vissza az iskolába, akik folytatták a német nyelv tanulását a középiskolában is, illetve munkájukban alkalmazzák ezt a nyelvet. Tanulságos beszélgetést folytattak diákéletről, cserediák és ösztöndíj lehetőségekről és arról, milyen fontos nyelvet tanulni.

21 éve vette fel az intézmény Eötvös nevét, azóta rendeznek minden évben informatika-versenyt, ahol a város iskoláit a nyolcadikos osztályok négyfős csapatai képviselik. A vetélkedést ezúttal a házigazdák nyerték. Ahogy szintén ők győztek az Eötvös-kupáért folytatott kosármeccsen is, legalábbis a lányok. A fiúk kupáját ezúttal az 1-es iskola csapata vihette haza. A vendéglátók nagyon örültek, hogy idén minden iskola elfogadta meghívásukat a versenyekre.

Természetesen a Kék-Piros vetélkedő is a "zöld" jegyében telt. Középpontjában a környezettudatosság állt. A feladatokat úgy válogattuk össze, hogy ha kell, idegen nyelven, ha kell a különböző tantárgyak szemszögéből közelítsük meg ezt a fontos témát. Komoly versengés után ebben az évben is a kékek győztek.

Nyelvi-szellemi vetélkedő felső tagozatosoknak

Eötvös Kupa

Alsós próza- és mesemondó verseny

Felsős vers- és prózamondó verseny

Eötvös heti városi számítástechnikai verseny

Egészség és környezetvédelmi nap

Felső tagozat számára „Nyomorultak"c. előadás

Német tagozatos öregdiákok beszámolója

ÖKO BABÁK

„Zöld" PIROS-KÉK vetélkedő

Kiegészítő információk