eohet20123Péntektől péntekig az Eötvösbeneohet20126

„Az iskola a legszebb életdarab"

                                    (Hegedűs A.)

2012.nov.23-án a 20. Eötvös-heti megnyitó alkalmából gyűltünk egybe a 40 éves épület aulájában. A kettős jubileumi ünnepségen Rigó Katalin, az iskola igazgató asszonya köszöntötte a megjelenteket: egykori és mai dolgozókat, régi igazgatókat, a város és a társintézmények vezetőit. Hangsúlyozta a hagyománytisztelet és az értékmegőrzés fontosságát, hiszen az elmúlás is jövő, mert az új, a 21.századi akaratnak ad helyet.

Régi, ma nyugdíjas kollégáink vehettek át Pedagógus Szolgálati Emlékérmet (Koncsár Sándorné, dr.Kránitz Józsefné, Kun Jánosné, Leiner Sándorné, Magyar Jánosné, Mittákné Bögre Ágnes, Molnár Attiláné, Sipos Ferencné,Tóth Kelemen Józsefné), és aktív dolgozóink (Lefkánics Szilárdné tanár, Nagy Györgyné ped.asszisztens) "Eötvös- plakett" díjat.

Az Eötvös Loránd Irodalmi Szakkör előadása a diákélet mozzanatait, egy osztályfőnöki órát elevenített meg egy képzeletbeli iskolában. A műsort Szakács Antalné és Miklós Magdolna szakkörvezetők állították össze.

A 20. évfordulóra elkészült az Eötvös-dombormű, mely azon kívül, hogy Eötvös Loránd szellemiségét közelebb hozta diákjainkhoz, szól a szülői összefogásról, amely lehetővé tette az alkotás létrejöttét, és szól a tehetséges egykori diákunkról Dohárszky Béla szobrászról, akit Kürtösi Brigitta festő-restaurátor művész méltatott.

Az emlékek, a sok „ünnepelni való" indokolta egy film elkészítését: „40 év 40 percben", melyet a Halom tv-nek köszönhetünk, valamint egy kiadvány: az Eötvös képes krónika megjelentetését, mely összegzi 20 év értékeit.

Egy hetet emeltünk ki a munkás hétköznapok sorából, hogy iskolánk életének fontos részévé vált tanuláson kívüli eseményekkel ünnepeljük az évfordulót. Hagyományindító szándékkal – idén a szülők (Hegyiné Soós Ilona vezetésével) rendezték meg az Eötvös-bált, amelynek nyitótáncát tanulóink adták. Szombaton (nov.24-én) régi diákoknak, szülőknek, tanároknak szervezett a DÖK hangulatos Piros-Kék vetélkedőt Kovács Marietta vezetésével.

Hétfőn (nov.26-án) órák után Eötvös életéből és munkásságából vetélkedtek felső tagozatos diákok négyfős csoportokban. A feladatokat Zentay Anikó könyvtáros állította össze. Délután az aulában az elsősöket egy kis szereplés és „komoly" fogadalomtétel után Eötvös-polgárrá avatták a 8.osztályos diákok Puskás Kornél DÖK diákvezető vezetésével.

November 27-én délelőtt zajlott az Eötvös-kupa városi vetélkedő. Nagy elszántsággal készültek játékosaink, így a győztes csapat: iskolánk lány és fiú csapata. 20 éve a kedd vers- és prózamondó verseny napja. Közel 50 diák készült vidám versekkel, mesékkel és történetekkel. Az alsó tagozatosok Csukás István műveiből választott részletekkel, a felsősök Varró Dániel játékos verseivel szórakoztatták társaikat és a zsűrit. Az értékelés során mindkét zsűri hangsúlyozta a szép kiejtés, a tiszta beszéd, a magyar nyelv ápolásának fontosságát. Díjazottak: alsó tag.: Jánosi Noémi, Verlics Napsugár Flóra, Budiás Panna, Násztor Eszter, Virág Áron, Körömi Máté, Strupka Attila, Kedves Patrik, Klemm Odett, Tőke Péter, Szélpál Péter; felső tag.: Enyedi Kitti, Jánky Sára, Novozánszki Réka, Raczkó Adél, Varga Luca,Moldován Csenge, Pozsgai Virág, Duma Kata, Kocsis Rudolf, Söjtöri Dániel, Erdődi Zsófia, Virág Anna, Dömötör Kristóf, Varga Dorottya. Míg két tanteremben az irodalomkedvelő diákjaink mutatták meg tehetségüket, az aulában a többfordulósra hirdetett Városi Számítástechnika Verseny döntője zajlott. Négy iskola közül a színvonalas verseny nyertesei Ötvös Józsefné által felkészített „i Team": Bögre Zsolt, Bukits Tamás, Etzl Benjámin, Puskás Kornél.

Minden évben az Eötvös héten megrendezzük az egészségnapot, melyre iskolán kívüli előadókat hívunk meg.

Szerda délelőtt egészségnapot rendeztünk, melyre iskolán kívüli előadókat hívtunk meg. Az előadások témáihoz javaslatot adtak diákjaink is. Délután két egymást követő rendezvényen telt meg diákokkal az aula: az alsósok Csukás István: Keménykalap és Krumpliorr című, 1978-ban készült színes, magyar ifjúsági kalandfilmjét nézhették meg. Ezt követően a töretlen népszerűségnek örvendő Varró Dániel költő és műfordító, a gyerekek (és szüleik) kedvence, válaszolt a diákok kérdéseire, mesélt életéről, verseiről, a komolyan vett mesterségbeli tudás fontosságáról, dedikálta versesköteteit. A költő által felolvasott versekből bűbáj és varázslat, rímek és ritmusok kavalkádja váltott ki nagy tetszést.

A csütörtök délelőtti színházlátogatást alapos felkészítő munka előzte meg, így vált a felső tagozatos diákok számára a Hana bőröndje című előadás maradandó emlékké. Karen Levine könyve a „holokausztos – felvilágosítás" és a mesélés kettőse, a narráció két szálat váltogat fejezetről fejezetre. Délután az 1998 óta alkotó három manóval ismerkedtek az alsó tagozatosok. Vánkos Rita és két manója, a Mono Manó Zenekar vidám dalait nemcsak hallgatták az aulában, hanem énekelték is a gyerekek. Iskolánk német tagozatos tanulói rendhagyó németórán beszélgettek egy német anyanyelvű diákkal Lefkánics Szilárdné szervezésében.

A hét leginkább várt eseménye a pénteki Piros-Kék vetélkedő volt. Idei tematika: iskolatörténet. A különleges feladatok kreativitást, közös munkát igényeltek a két csapattól. Idén se volt könnyű helyzetben a zsűri. Szoros küzdelemben a Kék csapat győzött, de minden tanuló büszke volt iskolájára, a számukra szervezett tartalmas hét miatt. A 20. Eötvös-hetet stílusosan, piros és kék mignonból összeállított torta elfogyasztásával zártuk.

Százhalombatta, 2012.dec. 02. Miklós Magdolna

Kiegészítő információk