A Diákönkormányzat munkája iskolánkban

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Munkáját szervezeti és működési szabályzat irányítja.A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésben. A nevelőtestület véleményének kikérésével dönt saját működéséről, anyagi eszközeinek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. Osztályonként 2-2 fő képviselteti magát a Diáktanács ülésein havi rendszerességgel. Rendszerint az előző hónap programjait értékeljük beszéljük meg.

A diákok a szabadidős programok szervezésében nagyon aktívan vesznek részt. Rendezvényeink közül mindenki által kedveltek a bolhapiac, sulibuli, farsangi bálok.

A diákok az Eötvös hét programjainak szervezéséből is kiveszik a részüket: nagyon sokan segítenek az elsősök Eötvös polgárrá avatásán, az Eötvös-kupa kosárlabda tornának, a műveltségi vetélkedők lebonyolításában, és együtt „bohóckodnak" a „Pirosak-Kékek" tréfás feladatain.

Örömmel szervezünk gyalogtúrákat és kirándulásokat, látván, hogy elsőtől a nyolcadikosig egyre nagyobb létszámban igénylik ezt tanulóink. Aktívan vesznek részt környezetvédelmi programokon, nagy sikere van a kupak-és papírgyűjtésnek.

Évről évre megszervezzük táborainkat is télen sítábort, nyáron kerékpáros-, sport és állótábort.

Tanulóink bekapcsolódnak a szervezési munkákba, s így egyre színvonalasabb és sokszínűbb diákélet részesei lehetnek.

DÖK  2019/2020. év programja

DÖK SZMSZ

Kiegészítő információk