Tisztelt Szülő!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2022. április 21. csütörtök 800-1800

2022. április 22. péntek 800-1700

 

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  •       gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  •       gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  •       gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  •       gyermek nevére kiállított adóazonosító jel
  •       a szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolvány
  •       a szülő lakóhelyét igazoló hatósági igazolvány
  •     ha a gyermekről van pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok:

Ezen nyilatkozatok kitöltése a személyes beiratkozáskor történik.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Kiegészítő információk