Köszönet!

teddyAz Eötvös-Effektus Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak a kedves Szülőknek és támogatóknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak az iskola érdekében megfogalmazott céljaink megvalósításához. A 2020. évi SZJA 1%-ból befolyó összeg: 728 707 Ft.

Kiegészítő információk