Tájékoztató a 2018.01.havi étkezési térítési díjak befizetéséről

A 2017/2018. tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően,
előrefizetéssel valósul meg. Az étkezés megfizetésére a szülő, gyám, törvényes képviselő
köteles, ezért kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy az étkezési térítési díj befizetés határidejét - a
gyermek étkezésére való tekintettel - szíveskedjen betartani! A fentiek alapján az étkezési
díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló a közétkezésből kizárásra kerül.

Bővebben: itt

Kiegészítő információk