Tájékoztató a 2017.12.havi étkezési térítési díjak befizetéséről

A 2017/2018. tanévben az étkezési térítési díj beszedése a szolgáltatást megelőzően, előrefizetéssel valósul meg. Az étkezés megfizetésére a szülő, gyám, törvényes képviselő köteles, ezért kérjük a T. Szülőt, hogy az étkezési térítési díj befizetés határidejét - a gyermek étkezésére tekintettel - szíveskedjen betartani! A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a gyermek/tanuló az étkezés igénybevételéből kizárásra kerül.

Számlázás:
A 2017.12. havi számla eredeti példányát 2017.12.06-án, szerdán kapják meg az étkezők. A számla tartalmazza a december havi étkezési térítési díjat, valamint a november havi lemondás jóváírását.
2017. december hóra iskolában 15, óvodában 16 étkezési napot számlázunk. Kivétel a Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium, ahol 14 napot számlázunk.

Bővebben: itt

Tájékoztató a beszedés módjának változásáról 2018. évtől

Kiegészítő információk