Szakmák napja az Eötvösben!

IMG 5696”A munka legfontosabb része a kezdet.”- mondja Platon

Valóban a legtöbb kezdet nehéz. Mi is így voltunk ezzel, amikor november 20-án egy pálya-orientációs projektnapot szerveztünk tanulóinknak.

Ez egy teljesen új kezdeményezés. A 2017/2018-as tanévtől kaptak erre lehetőséget az általá-nos iskolák, hogy a tanulók egy tanítás nélküli munkanapon szakmákkal ismerkedjenek. A rendezvénysorozat célja az volt, hogy a gyerekek pályaismerete bővüljön, és életszerű helyze-tekben népszerű, ismert vagy kevésbé ismert foglalkozásokkal találkozzanak.

Partnereink segítségének köszönhetően sok érdekes, változatos programot sikerült összeállíta-nunk számukra.

Az alsó tagozatos gyerekek a Matrica Múzeum munkatársainak segítségével régi mesterségek titkaival ismerkedtek. Az előadók, a régészek és a történészek munkája mellett a plakát és a hirdetés készítés rejtelmeibe is beavatták tanulóinkat. Az izgalmas témák mellett, az ősi kéz-műves mesterségek, a varrónő, a fazekas és a bronzműves szakmák fortélyaival is megismer-kedhettek a kisebbek.

Az érdekes bemutatókat követően a gyerekek elkészíthették saját kézműves „mesterművei-ket”, az öltöztetőbabát a agyagfüggőt és a poncolt réz medaliont.

A TS Tech Hungary Kft, amely egy japán-magyar közös vállalat, 5-6. osztályos tanulóinkat fogadta üzemlátogatáson. Itt tájékoztatást kaptak a vállalat működéséről és profiljáról. Bepil-lantást nyerhettek a gyárban a karbantartási, a gyártósori részleg és a logisztikai terület tevé-kenységébe. Kis ajándékkal is kedveskedtek nekik, játékos feladatokat tartalmazó kiadványt kaptak, melyet örömmel forgattak.

7. osztályosaink Budapesten jártak aznap egy pályaválasztási kiállításon, ahol építőipari szakmák bemutatására helyezték a hangsúlyt. A gyakorlati foglalkozás orientált kiállítás nagy tetszést aratott a gyerekek körében.

A 8. osztályosok és egy hetedik osztályunk a „Bűvösvölgy”-ben, egy médiaértési központban tettek látogatást, ahol az újságírás, rádiózás, televíziózás rejtelmeivel ismerkedtek interaktív módon.

Végül az Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnáziuma a 7.-8.-os diákjaink számára szervezett üzemlátogatást a MOL NyRt-be. A kőolaj feldolgozással, a különböző egyéb termékekkel, és számos különleges foglalkozással ismerkedtek diákjaink.

Az iskola falain belül forgószínpad szerűen önismereti órák zajlottak pszichológusunk segít-ségével, és a rendőri szakmával is ismerkedhetett egy előadás keretében diákjaink egy része.
„Munkánk az önképünk szerves része, nem pusztán pénzkeresési eszköz, amellyel tetőt terem-tünk a fejünk fölé, és megkeressük a mindennapi betevőre valót.”

Reméljük Dan Ariely gondolatával egyetértésben, valamint a sok, színes, változatos, progra-mokkal, melyeket összeállítottunk erre a napra sikerült közelebb vinni őket a valódi élethez és a munka világához.

Izsóné Somossy Ilona

Kiegészítő információk