Erasmus+ KA1 mobilitási projekt

A projektet az Európai Bizottság támogatta.

A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit

Iskolánk sikeresen pályázott az Európai Unió Erasmus+ programjában a 2018/2019-es tanévre.erasmus

Kalandozások az Egyesült Királyságban

hgangol 18

     pt2018 

 

Maradj nyugodt és újulj meg!

Mobilitási projektünk az első nagyobb lépés, amit a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola megtesz az Európához való közeledés és a nemzetköziesítés irányába. Diákjaink idegen nyelvi és digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében külföldi kurzusokon veszünk részt, hogy magunk és kollégáink továbbképzése által olyan utat mutathassunk meg nekik, amire a már nem is olyan távoli jövőben kell lépjenek. Célunk, hogy digitális írástudásuk fejlesztésével, az angol, mint idegen nyelv elsajátíttatásával olyan tudást adjunk
a kezükbe, amellyel akár hazánkban, akár Európában is megállják a helyüket. Célunk, hogy az intézményünkben zajló oktatási munka színvonalát emeljük, iskolánk versenyképességét fenntartsuk. Modern, innovatív módszerekkel diákjainkat motiváltabbá tesszük, lépést tartunk a haladó korvívmányaival és szükségleteivel. Projektünk 3 résztvevő kiutazó kollégával, 3 mobilitásból áll. Az intézményünkben folyó két tanítás nyelvű munka módszeréhez, a tartalom alapú nyelvoktatáshoz szükséges gyakorlati lépéseket, ötleteket sajátítja el idegen nyelvi munkaközösségünk vezetője egy öt napos kurzus keretein belül. Ennek hatására a nyelvtanulás hatékonysága, a motiváció, a nyitottság és a kulturális empátia nő tanulóink körében, míg kollégáink szorosabb együttműködésre sarkallva új módszertani ötleteket ismernek meg élénkülő tudásmegosztás során. A program maga népszerűbbé, értékesebbé válik a szülők körében is. Két IKT, azaz infokommunikációs technológia tartalmú kurzust terveztünk. Egyiket projektünk koordinátorának, aki lépést szeretne tartani világunk és diákjaink egyre növekvő igényével és azt tervezi, hogy integrálja a különböző számítástechnikai szoftvereket, alkalmazásokat, lehetőségeket az oktatásba. Ezen felül beépíti az informatika angol nyelven történő oktatási folyamatába a kurzuson elsajátított dolgokat. Ennek hatására kollégánk a tanulók szemléletét tágítja, munkatársait a horizontális tudásmegosztás eredményeképpen IKT eszközök szélesebb körű használatára ösztönzi a tanórákon. Bizonyítja és biztosítja is a tanulók korszerű eszközökkel való képzését, amely munkaerő piaci követelmény is. Hatására támogató attitűd felélénkülése tapasztalható partnereink körében, akár további infokommunikációs eszközök beszerzésére.
Másik kiutazónk mobil technológiával és annak a tanulási folyamatba történő beépítésével megalapozza a jelenleg kormányzati szinten kidolgozás alatt álló, "Hozd a saját eszközödet" szemléletet,  ösztönöz az élethosszig tartó tanulásra és emeli a vállalkozói kedvet munkatársaink körében az innovációra, a megújulásra. A digitális írástudás fejlesztése alapvető elvárás a mai világban és növeli a  diákok munkaerőpiaci esélyeit, illetve a korai iskolaelhagyást is  megelőzheti az, ha a tanulók modern technológiával megsegítik az ismeretszerzési folyamatot. Hangsúlyt fektetünk a résztvevők  megfelelő felkészítésére, mind szakmai, kulturális, és nyelvi téren. A konkrét mobilitások megtörténte után disszeminációs tervvel élünk és nem csak intézményi szinten, de partneri, illetve városi szinten  is terjesztjük a pályázat lehetőségeit, az azokból származó hozamot, utat mutatva olyan intézményeknek is, akik még nem tudtak, mertek belevágni egy ilyen nagyszabású, ám annál gyümölcsözőbb  projektbe. Mindegyik mobilitás során célunk nemzetközi kapcsolatok kiépítése, jó gyakorlatok megosztása, a későbbiek során projektek indítása, azokba diákok bevonása.

Alább olvasható pályázatunk magyar és angol nyelvű összefoglalója.

Kiegészítő információk